Publikációk 1980-1989

1980
Tanulmány, cikk

A magyar zene őstörténete. I–II. Ethnographia, 1980. XCI. évf. I. rész: 1. sz. 1–34.; 2. rész 2. sz. 192–236.

[Eredeti magyar változat. Francia vált.: Studia Musicologica, 1978;

Lásd még Magyarország zenetörténete, 1988]

Verstani elemzés Ady: A Tisza-parton c. verséről. In Ady Endre: A Tisza-parton. (Verstani elemzések.) Az MTA Irodalomtudományi Intézetében rendezett 1979. december 13.-i verstani tanácskozás értekezései. Felelős kiadó: Csüry I., Debrecen, a KLTE Könyvtárának sokszorosító műhelye, 1980. 93–99.

A népballada poétikája és stilisztikája. In Népi Kultúra – Népi Társadalom, 1980. XI-XII. köt. 289–297.

[Ua. in: Keleti hagyomány 2. 1999. 98–103.]

The Influence of Folk Music Research on Kodály's Works. Bulletin of the International Kodály Society, 1980. 1. sz. 12–25.

[Magyarul: In Magyar Zenetörténet 1977;

németül: Studia Musicologica, 1983]

Ady ritmusa Bartók és Kodály dallamaiban. In: "Akarom, tisztán lássatok". Tudományos ülésszak Ady Endre születésének 100. évfordulójára. Szerk. Csáky Edit. Bp. Akadémiai K., 1980. 209–229.

[Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999. 266–283.]

Honfoglalás előtti hagyományok Szent László legendájában. In Athleta Patriae. Tanulmányok Szent László történetéhez. Szerk. Mezey László. Bp., Szent István Társulat, 1980. 9–18.

[Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999. 5–10.]

Hogyan gyűjtsünk népzenét? Az ének-zene tanítása II. rész. 1980. XXIII. évf. 1. sz. 28–35.

[Átdolg. változat; az I. része: 1979; a korábbi változata: 1952]

Vita iskolai énektanításunk jelenéről és jövőjéről. [Hozzászólás Szabó Helga cikkéhez.] Muzsika, 1980. XXIII. évf. 3. sz. 19–21.
Előszó. In Magyar Néptánchagyományok. Szerk. Lelkes Lajos. Bp., Zeneműkiadó, 1980. 5–8.
Hogyan éltek elődeink? Fejezetek a magyar művelődés történetéből. Szerk. Hanák Péter. Bp. Gondolat, 1980., a 38–39 és 45–46. részek.
   
Ismertetés

Vikár, László – Bereczky, Gábor: Chuvash Folksongs. Bp., Akadémiai K., 1979, 579 p. Magyar Tudomány, 1980. LXXXVII (XXV) évf. 5. sz. 407–409.

[L. még:
Studia Musicologica, 1978;
Ethnographia, 1979;
németül: Acta Ethnographica, 1983]

Vétessék ki szóló szívem. Szlovákiai magyar népballadák. Közzéteszi Ág Tibor és Sima Ferenc. Bratislava [Pozsony], Madách, 1979. 463 p. Új Szó, (Bratislava), 1980. június 20. 6.;

ua. közölve Alföld, 1980. XXXI. évf. 10. sz. 95–96.

Die älteste Entwicklungsperiode der finnisch-ugrischen Melodien. In Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum, Turku, 20–27. VIII. 1980. Pars II. Summa dissertationum. Red. Osmo Ikola. Curaverunt Kaisa Häkkinen, M. K. Suojanen. Turku, Suomen Kielen Seura, 1980. 306.

[Vö. azonos című konf. The first phase... 1981.]

1981
Könyv
A magyarság népzenéje. Bp., Zeneműkiadó, 1981. 624 p.
 

Ismertetése:
[Jean Gergely ismertetése és riportja a szerzővel.] Vargyas Lajos, A magyarság népzenéje. (La musique populaire des Hongrois) Zeneműkiadó, Budapest 1981, in 8°, 623 p. Études Finno-Ougriennes, Paris, XIX. kötet, 199–207.
Csongrád megyei Hírlap, 1981. május 27.
Ág Tibor: Vargyas Lajos új könyvéről. Hét, 1981 43. sz. 14–15.

Tanulmány, cikk
Magyar-bolgár kapcsolatok a folklórban. In Tanulmányok a bolgár-magyar kapcsolatok köréből. A bolgár állam megalapításának 1300. évfordulójára. Szerk. Csavdar Dobrev, Juhász Péter és Petar Mijatev. Bp., Akadémiai, 1981. 177–185. [Eredeti magyar vált.; francia vált.: Izvesztija na Ethnogr. Inszt., 1963]
The First Phase of the Development of Finno-Ugric Music. In Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum, Turku, 20–27. VIII. 1980. Turku, Suomen Kielen Seura, 1981. 297–302.
Bartók and Folk Music Research. The New Hungarian Quarterly, 1981. XXII. évf. 83. sz. 58–70. [Ua. magyarul: Keleti hagyomány 1. 1984. 333–350.]
Verstani elemzés Ady: A Tisza-parton c. verséről és Vita. In "A Tisza parton". Ritmikai kérdések egy Ady-vers kapcsán. Szerk. Szerdahelyi I., Kecskés András Bp. MTA Irodalomtudományi Intézet, 1981. 62–65 és 110–112.
Csendes válasz a Népzenei Hangos Újságnak. Élet és Irodalom, 1981. március 21. 4. p.
[Ld. még: Király László: Válasz Vargyas Lajosnak. Élet és Irodalom, 1981. március 28. 25. évf. 4. p.]
(Bartók Bélára emlékezünk.) Változó fényekben. Magyar Nemzet, 1981. március 22., XXXVII. évf. 69. sz. 10–12.
[Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984. 351–354.]
1982
Könyv
Népzene és Zenetörténet, IV. kötet. Szerk. Vargyas Lajos. Bp., Editio Musica, 1982. 227 p.
Tanulmány, cikk

Kodály, a nemzeti géniusz. Jászkunság, 1982. XXVIII. évf. 2. sz. 35–42.;

Ua.:
- Az ének-zene tanítása, 1982. XXV. évf. 4. sz. 145–152;
- Köznevelés, 1982. december 17. 7–10.;
- Ethnographia, 1983.;
- Keleti hagyomány 1. 1984. 375–389;

részletek Látóhatár, 1983.]

Kodály– der Wissenschaftler. In International Kodály Conference. Ed. by Ferenc Bónis, Erzsébet Szőnyi, László Vikár. Bp., Ed. Musica, 1982:333–337.
 

Kodály és a magyar zenetudomány. In Kodály-mérleg. 1982. Tanulmányok. Válogatta és szerkesztette Breuer János. Bp., Gondolat, 1982. 241–249.

[Újraközlés. Eredeti in Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. 1953]

Zoltán Kodály. A Centenary Tribute. The New Hungarian Quarterly, 1982. XXIII. évf. 88. sz. 39–45.
[az előbbi cikk kissé rövidített angol nyelvű változata.]

(Igy láttam Kodályt.) Vargyas Lajos. In Így láttuk Kodályt. Ötvennégy emlékezés. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Zeneműkiadó, 1982. 224–232. p.

[Változatlan szöveggel. 1. kiadás: 1979;
3. bőv. kiadás, V. L. változatlan szövegével: 1994]

La musique savante contemporaine issue de la musique paysanne. Cultures, 1982. VIII. évf. 2. sz. 44–53.
- Ua. uo. angolul: Sophisticated contemporary music derived from the music of the peasants címmel 43–51. p.;
- Ua uo. spanyolul: Música culta contemporánea derivada de la música campesina, 43–52. p.

A világosan tagolt forma. (Magyarság a népzenében.) Forrás, 1982. XIV. évf. 12. sz. 34–38.

Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984. 156–168.

1983
Könyv

Hungarian Ballads and the European Ballad Tradition. 1–2. kötet. Bp., Akadémiai K., 1983. 304+ 960 p.

Magyar kiadása: A magyar népballada és Európa. 1–2. Zeneműkiadó, 1976.

Ismertetése:
- Schubert Gabriella. Südostforschungen, 1985. 44. sz. 335–337.
- Sirovatka, Oldrich. Slovensky Narodopis, 1986. 1–2. sz. 343–345.
- Koudal, Jens Henrik. Yearbook of Traditional Music, 1987. 124.sz. 123–125.
- Kriza Ildikó. Acta Ethnograpica,
- La ballade. [Vargyas L.: Hungarian Ballads and the European Ballad Tradition. 1–2 Vols. Bp., Akadémiai K., 1983, 1264 p.] Hungarian Book Review???, 1983. ? sz. 7-9.
- The Ballads. [Vargyas L.: Hungarian Ballads and the European Ballad Tradition. 1–2 Vols. Bp., Akadémiai K., 1983, 1264 p.] Hungarian Book Review, 1983. 4. sz. 8–9.

Könyv

Kodály, a nemzeti géniusz. Ethnographia, 1983. XCIV. évf. 4. sz. 521–529.

További közlései:
Jászkunság, 1982.;
Az ének-zene tanítása, 1982.;
Köznevelés, 1982.;
Keleti hagyomány 1. 1984. 375–389;

részletek Látóhatár, 1983. 4. sz. 154, 157–159, 163–165, 167–168.

Kodály, the Scholar. Bulletin of the International Kodály Society, 1983. 1. sz. 18–22.

Kodály, a tudós és tudós-nevelő. Magyar Nyelv, 1983. LXXIX. évf. 3. sz. 265–275.

Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984. 355–374.

Wirkung der Volksmusikforschung auf Kodály's Schöpfungen. Studia Musicologica, 1983. XXV. évf. 1–4. sz. :39–60.

- Angol vált.: Bulletin of the IKS, 1980;
- magyarul in Magyar Zenetörténeti Tanulmányok, 1977

A magyar népzene honfoglalás előtti rétegei. Forrás, 1983. XV. évf. 7. sz. 52–55.
Nomádkori hagyományok vagy udvari-lovagi toposzok? A Szent László-hagyomány vitájához. Ethnographia, 1983. XCIV. évf. 2. sz. 296–302.
Pattintott emlékek. Tiszatáj, 1983. XXXVII. évf. 8. sz. 26–31.
 

A népdal nagy előadóművésze. [Török Erzsi]. Élet és Irodalom, 1983. november 25. XXVII. évf. 47. sz. 12.

Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999. 303–304.

Ismertetés
   

Vikár, László – Bereczky, Gábor, Chuvash Folksongs. Bp., Akadémiai K., 1979. 579 p. Acta Ethnographica, 1983. XXXII. évf. 1-4. sz. 260–262.

németül; magyarul l. még
- Studia Musicologica, 1978,
- Ethnographia, 1979;
- Magyar Tudomány, 1980

1984
Könyv

Keleti hagyomány – nyugati kultúra. Tanulmányok. Bp. Szépirodalmi K. 1984. 462 p.

[Hivatkozása a bibliográfiában: Keleti hagyomány 1. 1984.]

Ismertetése:
- Pomogáts Béla: A tudós érvei. Élet és Irodalom, 1985. március 8. XXIX. évf. 10. sz. 10.
- Domokos Mátyás: Népkultúránk történelmi szerepe és mai esélyei – Vargyas Lajos könyvéről. Kortárs, 1985. XXIX. évf. 3. sz. 145–156.

Tanulmány, cikk

A magyar népzene tanúsága és a baskíriai őshaza. In Keleti hagyomány 1. 1984. 145–155.

Ua. Népi Kultúra.... 1990.

 

Társadalmi feszültség és igény a 14-15. századi balladákban. In Keleti hagyomány 1. 1984. 291–298.

Eredeti magyar változat; németül In Aus der Geschichte der Ostmitteleuropäischen Bauernbewegungen... 1977

A ballada és a lovagkor. In Keleti hagyomány 1. 1984. 299–307.;

Ua. in Eszmetörténeti Tanulmányok. Szerk. Székely György. Bp., Akadémiai K., 1984. 181–187.

Szerelmi-erotikus szimbolika a népköltészetben. In Keleti hagyomány 1. 1984. 308–332.

Bartók és a népzenekutatás. In Keleti hagyomány 1. 1984. 333–350.
Lajtha László emlékezete. In Keleti hagyomány 1. 1984. 390–394.
Járdányi Pál, a népzenekutató. In Keleti hagyomány 1. 1984. 403–414.
Vujicsics Tihamér búcsúztatása. In Keleti hagyomány 1. 1984. 415–420.
Magamról. (Egy erdélyi interjú bevezetése). In Keleti hagyomány 1. 1984. 455–456.

Búcsú Martin Györgytől. In Tiszatáj, 1984. XXXVIII. évf. 2. sz. 42–44.;

Ua. Táncművészet, 1984. 2. sz. 13–15;
kissé rövidített vált.: Meghalt Martin György (1932–1983). Muzsika, 1984. XXVII. évf. 1. sz. 38–39.

Martin György, a tudós. In Tánctudományi Tanulmányok, 1984–1985. kötet, 9–20.
Egy új ballada régisége? In Magyar Nemzet, 1984. november 28. 6. p.
„Népballada” és „népzene” szócikkek. In Brockhaus–Riemann Zenei Lexikon, 2. kötet (G–N). Szerk. Boronkay Antal. Bp. Zeneműkiadó, 1984.
1985
Tanulmány, cikk
Dedikálom. [A Keleti hagyomány–nyugati kultúra 1984. ismertetése.) Könyvvilág, 1985. február 6., XXX. évf. 2. sz. 6.

Magyarság a folklórban és az időben. In Az őshazától a Kárpátokig. Szerk. Szombathy V. Bp., Panoráma, 1985. 108–159.

Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999. 32–57.

Narodnaja muzüka vengrov i rodsztvennüh narodov. In CIFU 6. Studia Hungarica, Syktyvkar, 1985.Acta Sessionum. Sectio archaeologica, anthropologica et historica. Sectio ethnologica, Sectio folcloristica, Sectio litteraria. Redigerunt: István Dienes, Péter Domokos, János Kodolányi, Vilmos Voigt. Bp., Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 1985. 283–288.
  A magyar versritmus nyelvi alapjai. In Magyar Vers. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Bp. 1985. 59–66.
Búcsú Zolnay Lászlótól. In Diakonia, 1985. VII. évf. 2. sz. 12–14.
A népies műdal és az új stílusú népdal kapcsolatai. Zenetudományi Dolgozatok 1985, MTA Zenetudományi Intézet, 1985. 133–137.
A XVIII. századi magyar népzene kutatási problémái. (Korreferátum Kosáry Domokos előadásához 1978. II. 30-án.) Múzeumi Kurir, Debrecen, A Hajdú-Bihar megyei Múzeumbarátok Köre körlevele, Felelős kiadó: Dankó Imre, 1985. május 7., 47. sz. 66–70.
Népzene és művelődéstörténet. In Rádió- és Televízió Újság, 1985. május 20–26. 3.
Ismertetés
Bereczky János – Domokos Mária – Olsvai Imre – Paksa Katalin – Szalay Olga: Kodály népdalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrásai. Bp. Zeneműkiadó, 1984. A Magyar Kodály Társaság Hírei, 1985. VIII. évf. 1-2. sz. 32. [Megjelent: 1986]
1986
Tanulmány, cikk
Kodály, az ismert és az ismeretlen. In Újhold-Évkönyv 1986/1, 1. kötet. Szerk. Lengyel Balázs. Bp., Magvető, 1986. 381–403.
Kodály – der Wissenschaftler. In International Kodály Conference, Budapest, 1982. Ed. by Ferenc Bónis, Erzsébet Szőnyi, László Vikár. Bp., Editio Musica, 1986. 333–337.

Görgey. In Újhold-Évkönyv, 1986/2. Szerk. Lengyel Balázs. Bp., Magvető, 1986. 363–382.

Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999. 58–70.

„Népzene, zenefolklore” címszó. In Kulturális kis-enciklopédia. Főszerk. Kenyeres Ágnes, Bp., Kossuth, 1986. 520–523.
Nemzeti kultúra – világkultúra. Forrás (1986) 7:1–11.
1987
Tanulmány, cikk

Szerelmi-erotikus szimbolika a népköltészetben. In Erósz a folklórban. Szerk. Hoppál Mihály és Szepes E. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987. 20–39.

Ua. In Keleti hagyomány 1. 1984. 308–332.

1988
Könyv

Magyar Néprajz. V. kötet: Népköltészet. Főszerk. Vargyas Lajos. Bp. Akadémiai K., 1988. 877 p.

Előszó (5-6. p.)

Ismertetése
Barna Gábor. Helikon 1990. 1.sz. 134-135.
Kósa László
V.F. [monogram]: Tudományos Magazin 1988/1-2 sz.20-28. [„Előszó egy nagyszabású vállalkozáshoz. Beszélgetés a Magyar Néprajz köteteiről Paládi-Kovács Attilával és Vargyas Lajossal”.]
Tanulmány, cikk
Népballada. In Magyar Néprajz. V. kötet: Népköltészet. Főszerk. Vargyas Lajos. Bp. Akadémiai K., 1988. 278–371.
A hősének maradványai népköltészetünkben. In Magyar Néprajz. V. kötet: Népköltészet. Főszerk. Vargyas Lajos. Bp. Akadémiai K., 1988. 398–413.
Lírai népköltészet. In Magyar Néprajz. V. kötet: Népköltészet. Főszerk. Vargyas Lajos. Bp. Akadémiai K., 1988. 427–565.

A magyar zene őstörténete. In Magyarország zenetörténete. I. kötet: Középkor. Szerk. Rajeczky Benjamin. Bp., Akadémiai K., 1988. 15–57.

Korábbi vált.:
- magyarul: Ethnographia, 1980 I. 1. sz., 1-34, II 2. sz., 192-236;
- franciául: Studia Musicologica, 1978

Miért választottuk a la-pentatoniát? Magyar Zene, 1988. XXIX. évf. 3. sz. 232–236.
1989
Könyv
Kodály Zoltán: Közélet, vallomások, zeneélet. Kodály Zoltán hátrahagyott írásai. A kötet anyagát válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte Vargyas Lajos. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989. 425 p.
  Ismertetése
  Bartók János. Új Írás 1989. 29. évf. 9.sz. 25-29.
  Bónis Ferenc. Parlando 1990. 32. évf. 2. sz. 26-27.
Tanulmány, cikk
Az Ethnographia szerepe a népzenekutatásban. Ethnographia, 1989. C. évf. 4. sz. 362–371. [megjelent 1991]