Vele, róla, neki

Beszélgetés-riport vele
A szép beszéd titka a jó tagolás. Beszélgetés Vargyas Lajos népzenetudóssal. [Riporter: Szabados György]. Új Tükör, 1978. XXV. évf. 25. sz. 28–29.
  Vargyas Lajos felel Gergely János kérdéseire. [Gergely János francia nyelvű ismertetése Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Bp., Zeneműkiadó, 1981, 623 p. c. könyvéről. Közben V. L. felel G. J. kérdéseire a 201–205. oldalakon.] Études Finno-ougriennes, 1985. XIX. évf. 199–207.
Népköltészet. [Nagy Emőke riportja Vargyas Lajossal a Magyar Néprajz V. kötetéről.] Magyar Ifjúság, 1989. február 10., XXXIII. évf. 6. p.
  Bónis Ferenc: Vargyas Lajos. In Üzenetek a XX. századból. Negyvenkét beszélgetés a magyar zenéről. Bp., Püski, 2002:218–229.
 

 

Születésnapi vagy más alkalom miatti méltatás
Vargyas Lajos Széchenyi-díja alkalmából]. Legkedvesebb díjasaink. [Szignó és cím nélkül:] Vargyas Lajos, a jeles néprajz- és zenetudós azon kevés köztiszteletben álló tekintélyek egyike, aki szolidaritást vállalt az ellenzékkel az elmúlt évtizedben" kezdőmondattal. Beszélő, 1991. III. 30. 15. old.
Brogyányi: Ájtól Ájig. Vargyas Lajos 80. Születésnapjára. Új szó, 1994. január 31. 9. p.
Andrásfalvy Bertalan: Vargyas Lajos 90 éves. Új Ember, 2004. február 22.9.old.
Varga Lajos Márton: Megszabja, mit lehet. Vargyas Lajos etnográfus 90 éves. Népszabadság, 2004. január.
   
Nekrológ
Bónis Ferenc: Emléksorok Vargyas Lajosról (1914-2007). A Magyar Kodály Társaság Hírei, 2007.3. 99-100.
Bónis Ferenc: Búcsú Vargyas Lajostól (1914-2007). Hitel, 2007.XX.évf. 12. sz. 127-128.
Bónis Ferenc: Emléksorok Vargyas Lajosról (1914-2007). Zene-Zene-Tánc, 2007.06. 22.
Andrásfalvy Bertalan: Búcsú Vargyas Lajostól. Ethnographia, 2008.119.évf. 2-3.sz. 259-261.
Paksa Katalin: Tanárom, Vargyas Lajos. Ethnographia, 2008.119.évf. 2-3.sz. 261-262.
Andrásfalvy Bertalan: Búcsú Vargyas Lajostól. Zene-Zene-Tánc, 2007.06. 21.
Vargyas Lajos és Pesovár Ernő emlékezete. A szöveget lejegyezte és szerkesztette – Domokos Mária, Paksa Katalin, R. Bajcsay Márta és Pálfy Gyula tanácsait felhasználva – Szőkéné Károlyi Annamária, 2008. júniusában. Folkmagazin, 15 (2008) 3: 34–35.
   
Tiszteletére rendezett konferencia, Festschrift, emlékkonferencia anyagai
Vargyas Lajos 70. születésnapjára. Szerk. Breuer János. Magyar Zene, (különszám) 1985. 1. sz. 112 p.
Ünnepi tanácskozás V.L. 80. születésnapja alkalmából. Meghívó, 1994. október 15.
Andrásfalvy Bertalan: Vargyas Lajos eszméiről – tanítványai. Ünnepi tanácskozás V.L. 80. születésnapja alkalmából. Előadás, kézirat, 1994. október 15.
Andrásfalvy Bertalan: Hivatás és lehetőség Vargyas Lajos életében. Keleti hagyomány – nyugati kultúra. Konferencia V.L. 85. születésnapja alkalmából. Előadás, kézirat,1999.
J.B.Sz.: Kelet és nyugat találkozása. Konferencia a 85. éves Vargyas Lajos tiszteletére. Népszabadság, 1999. május 10.
Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. 1–3. kötet. Szerk. Andrásfalvy Bertalan, Domokos Mária, Nagy Ilona. A szerkesztők munkatársa Landgraf Ildikó és Mikos Éva. Budapest, L’Harmattan, 2004. 512+508+406 p. [DVD melléklet: Kerítésen kívül. Portréfilm Vargyas Lajos népzenekutatóról.]
Andrásfalvy Bertalan: Vargyas Lajos köszöntése. In Az Idő rostájában 1. köt. 2004: 7–12.
   
(időrendben)
  1500 [Ezerötszáz] év dobozokban. A magyar népzene műhelyében. [Riporter:] Sz. I. Népszabadság, 1966. XXIV. évf. 169. sz. 7.
  Vargyas Lajosnál. Beszélgetés zeneművészekkel. [Riporter Feuer Mária] Élet és Irodalom, 1971. február 27. XV. évf. 9. sz. 13.
  Néphagyomány és nemzeti műveltség. Beszélgetés Vargyas Lajossal. [Riporter:] Koltay Gábor. Forrás, 1975. VII. évf. 7–8. sz. 37–39.
  [szignó nélkül] A népballadák eredete. Élet és Irodalom. 1976. november 6. XX. évf. 45. sz. 7. [Vargyas: Magyar népballada és Európa c. könyvéről is szó esik.]
"Én egyszerűen csak szerettem a balladákat..." Hodek Mária beszélgetése Vargyas Lajossal. Irodalmi Szemle, 1979. XXI. évf. 8. sz. 732–739.
Király László: Válasz Vargyas Lajosnak. Élet és Irodalom, 1981. március 28. 25. évf. 4. p. [Vö. Csendes válasz.... Élet és Irod., 1981.]
Népművészet és nemzeti tudat. Varga Lajos Márton beszélgetése Vargyas Lajossal. Alföld, 1982. XXXIII. évf. 8. sz. 54–59.
Maróthy János: Vargyas Lajosról – nemcsak mert hetvenéves. Muzsika, 1984. XXVII. évf. 4. sz. 5–6.
  [Szignó nélkül:] Tudományos ülésszak Vargyas Lajos tiszteletére. Magyar Nemzet, 1984. december 2.
  [Szignó és cím nélkül:] "Vargyas Lajos, népzenekutatásunk nemzetközi hírű képviselője hetvenéves" kezdőmondattal. Népszabadság, 1984. január 31.
  Balassa Éva: Vargyas Lajos köszöntése. Múzeumi Kurír. 1985. 49. sz. 58–60.
  Áj falutól az őstörténetig. Biernaczky Szilárd beszélgetése Vargyas Lajossal. Kóta, 1987. 1. sz. 5–6.
  Amikor én pályakezdő voltam. Váczi Tamás interjúja Vargyas Lajossal. Muzsika, 1987. 7. sz. 16–19.
Példák és példatárak. (Móser Zoltán beszélgetése Vargyas Lajossal). Új Forrás, 1988. XX. évf. 4. sz. 46–61.
A muzsika régésze. Beszélgetés Vargyas Lajos népzenekutatóval. Élet és Tudomány, 1991. június 28. LXVI. évf. 26 sz. 806–807.
Nemzeti kultúra – világkultúra. Vargyas Lajossal beszélget Ittzés Mihály. Forrás, 1986. XVIIII. évf. 7. sz. 1–11. [Ld. még in Keleti hagyomány 2. 1999. 108–119.]
"Csak idehaza tudok létezni". Gách Marianne beszélgetése Vargyas Lajossal. Film Színház Muzsika, 1989. XXXIII. évf. 6. sz. II. 11.
Árok mentén, kerítésen kívül, a mindig járható úton. Vargyas Lajos, nyolcvanéves. [Riporter:] Devich Márton. Magyar Nemzet, 1994. február 10. LVII. évf. 34. sz. 14.
Ferencz Győző: Vargyas Lajos nyolcvanéves. Népszabadság, 1994. február 1. 15. p.
Breuer János: Csupa ellenségem köszönt. Népszabadság, 1994. február 1. 15. p.
[J. B. Sz. szignó]: Kelet és nyugat találkozása. Konferencia a 85 éves Vargyas Lajos tiszteletére. Népszabadság, 1999. május 10. 10. p.
Rudasné Bajcsay Márta: A dallam és szöveg kapcsolatának vizsgálata Vargyas Lajos munkásságában. In Folklór és Zene. Szerkesztette Szemerkényi Ágnes. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009: 35–43. (Folklór a magyar művelődéstörténetben.)
Paksa Katalin: Vargyas és Kodály. Ethnographia, 121 (2010) 1: 59–67.