Publikációk 2000-2008

2000

Könyv

Egy felvidéki falu zenei világa – Áj, 1940. = The Musical World of a Hungarian Village – Áj, 1940. Szerk. Bereczky János. Bp., Planétás K., 2000. 1121 p. (Jelenlévő múlt) [kb. 1180 dallam.] CD melléklete: Ájfalusi ucca végig bazsarózsa. = The Áj street is all Peonies... Egy felvidéki falu dalai 1939–40-ben és 1999-ben.= Songs of a Hungarian village in 1939–40 and 1999. Közreadja Bereczky János. Bp., Fonó Records, 2000. FA 078-2. [1 db].

  Ismertetései
  Bereczky János. Magyar Kodály Társaság Hírei, 2000.1.sz. 9-13

Bónis Ferenc. Zene-Zene-Tánc, 2001. 8. évf. 1 sz. 33. („Napi zenei gyakorlat”)

Dévényi István. Magyar Nemzet, 2000. április 25. 16.

Schell, Csilla. Lied und populäre Kultur/Song and Popular kulture. Jahrbuch des Deutschen Volksliederachivs Freiburg, 2001. jahrgang 46. 332-333.
Magyar vers – magyar nyelv. Verstani tanulmány Kodály Zoltán bejegyzéseivel. 3. kiadás. Pomáz., Kráter Műhely Egyesület, 2000. 195p
2001
Könyv
A duda hatása a magyar népi tánczenére. In A duda, a furulya és a kanásztülök. A magyar hangszeres zene folklórja. Szerk. Agócs Gergely. Bp., Planétás K., 2001. 267–318. [Javított, kiegészített változat.] G in Studia memoriae.Belae Bartók Sacra; 1. kiad. 1956; 2. kiad. 1957; E uo. 3. kiad.; több példával: H I. Oszt. Közl., 1955; in Keleti hagyomány 2. 1999.]
2002
Könyv
A magyarság népzenéje. 2. jav. kiad. Szerk. Paksa Katalin. Bp., Planétás K., 2002. 709 p. (Jelenlévő múlt.) CD melléklete: VARGYAS Lajos: A magyarság népzenéje — Folk Music of the Hungarians. [Magyar, angol kísérőfüzet, 451 p.] Szerk. Paksa Katalin. A szerk. munkatársa Rudasné Bajcsay Márta. Bp., Fonó Records, 2002. FA-206-2, [10 db]
2003
Könyv
  KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. Vargyas Lajos példatárával. 15. kiadás. Budapest, Zeneműkiadó, 2003. 307 p. [További kiadások: 4. 1969; 5. 1971; 6. 1973; 7. 1976; 8. 1981; 9. 1984; 10. 1987; 11. 1989; 12. 1991; 13. 1997; 14. 2000.]
VARGYAS Lajos: A magyar népzene összkiadása, a Corpus Musicae Popularis Hungaricae. Zenetudományi dolgozatok 2003. Tanulmányok az MTA Népzenekutató Csoport megalakulásának 50. évfordulójára. I–II. kötet. MTA ZTI 2003 [2004!] 1: 211–218.
2004
Könyv
VARGYAS Lajos Kallós Zoltánhoz írt leveleiből. Közzéteszi Vargyas Gábor. In Az Idő rostájában. 2. köt. Szerk. Nagy Ilona. Budapest, 2004: 37–62.
Vargyas Lajos munkáinak jegyzéke. (Vargyas Lajos jegyzetei alapján öszeállította és kiegészítette: Vargyas Gábor és Szalay Olga). In Az Idő rostájában. 1. köt. Szerk. Domokos Mária. Budapest, 2004:13–42.
A rendező hozzájárulásának hiányában a film honlapunkon nem tekinthető meg. Kerítésen kívül. Portréfilm Vargyas Lajos népzenekutatóról. Rendezte Csorba Judit Dorottya. InterMap Kft., 2000. Budapest, Hagyományok Háza, 2004. [Melléklet Az Idő rostájában c. tanulmánykötethez.]
2005
Könyv
VARGYAS, Lajos: Folk Music of the Hungarians. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005. Ed. by Katalin Paksa and Márta Bajcsay Rudas. 843 p. [Mell. 1 CD-ROM ]
  VARGYAS Lajos: A magyarság népzenéje / Folk Music of the Hungarians. 1000 kotta, 10 óra hanganyag. 2. jav. kiad. Budapest, Arcanum, 2005. [A 2002-ben megjelent jav. 2. kiadás magyar / angol szövege és hanganyaga.]
   
Tanulmány, cikk
[Hozzászólások] In A monori tanácskozás 1985. június 14-16. Szerk. Rainer M. János. Bp., 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány, 2005. 108, 139-141, 288.