Publikációk 1937-1949

1937
Tanulmány, cikk
„Júniusi hetek” és a magyar zenekultúra.
Fiatalok országútján, 1937. I. évf. 6. sz. 153–156. [Ua. in: Keleti hagyomány 1. 1984. 421–425.]
Faji kérdés és asszimiláció.
Fiatalok Országútján. 1937. I. évf. 9. sz. 241–243.
Ismertetés
Illyés Gyula: Puszták népe.
Nyugat, 1936. Fiatalok országútján, 1937. I. évf. 2. sz. 53.
 
1938
Tanulmány, cikk
A magyar önismeret tájai.
Fiatalok országútján
, 1938. II. évf. 3. sz. 64–66.
A Felvidék népe elé. [Név nélkül.]
Fiatalok országútján
, 1938. II. évf. 7-8. sz. 158–160. [Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984. 426–428.]
Új magyar lélekformálás.
Fiatalok országútján, 1938. II. évf. 7-8. sz. 167–170.
Ismertetés
Erdei Ferenc: Parasztok.
Fiatalok országútján
, 1938. II. évf. 5-6. sz. 148–149.
   
1940
Tanulmány, cikk
Végvári magyarok a Felvidéken.
Új Élet
, Rozsnyó, 1940. IX. évf. 12. sz. 367–372.
Vargyas Lajos jelentése [az áji gyűjtésről]. (1940. május 8.)
In A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter-Tudományegyetem Bölcsészeti Kara Magyarságtudományi Intézetének Működése az 1939/40. Tanévben. Bp., 1940. 15–17.
   
1941
Könyv
Áj falu zenei élete.
Bp., A Királyi Magyar Pázmány Péter-Tudományegyetem Magyarságtudományi Intézetének Kiadványai, 1941, 95 p. 29. mell. (Tanya, falu, mezőváros II.)
Ismertetése
Banó István, Néprajzi Értesítő, 1943. XXXV. évf. 3–4. sz. 214–215.
   
1942
Tanulmány, cikk
Ungarische Volksmusikforschungen unter den Donauvölkern.
Donaueuropa, Bp., 1942. II. évf. 12. sz. 3–16. Klny.
Zoltán Kodály.
In Ungarn, 1942. 3–12. + 2 mell. [Klny., helyes szöveggel.]
Unkarin musiikin kansallinen uudestisyntyminen.
Suomalainen Suomi
, 1942. 4. sz. 211–217.
   
1943
Tanulmány, cikk
La chanson populaire en Hongrie. La vie sociale d'un village.
Nouvelle Revue de Hongrie
, 1943. XXXVI. (XII.) évf. 68 (janvier-juin). sz. 43–54.
Kétféle végződés egy dallam változataiban.
In Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára. Szerk. Gunda Béla. Bp., Magyar Néprajzi Társaság, 1943. 297–299.
Hagyomány és kultúra (1.). Társadalomtudomány, 1943. XXIII. évf. 3. sz. 281–294. [Ua. in: Keleti hagyomány 1. 1984. 7–24.]
Hagyomány és kultúra (2.).
Magyar Csillag, 1943. III. évf. 19. sz. 377–387. [Ua. in: Keleti hagyomány 1. 1984. 25–46.]
(Benedek Andrással közösen.)
Az istenesi székelyek betlehemesjátéka.
Ethnographia
, 1943. LIV. évf. 2. sz. 153–176.; Ua. Erdélyi Néprajzi Tanulmányok, Kolozsvár, 1943. 1. sz. 24 p. Klny.
Ismertetés
Dincsér Oszkár: Két csíki hangszer. Bp., Magyar Történeti Múzeum, 1943. (A Néprajzi Múzeum Füzetei, 7.) Néprajzi Értesítő, 1943. XXXV. évf. 3-4. sz. 213–214. [Megjelent: 1947]
   
1944
Tanulmány, cikk
Román-magyar kapcsolatok a népzenében.
In Magyarok és Románok. A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve, 1944. Szerk. Deér József és Gáldi László. Bp., Athenaeum ny., 1944. 530–584.
Adatok a csepelszigeti Makád néphitéhez. I. Boszorkány, táltos, lidérc.
Ethnographia, 1944. LV. évf. 3–4. sz. 147–153. [Folyt. lásd Ethnographia, 1945.]
Ismertetés
Járdányi Pál: A kidei magyarság világi zenéje. Borsavölgyi kutatások. Néprajz. Szerk. K. Kovács László. Erdélyi Tudományos Intézet kiadása, 107 p. Kolozsvár, 1943.
Ethnographia, 1944. LV. évf. 2. sz. 100–101.
Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára. – Mélanges offerts à Zoltán Kodály à l’occasion de son soixantième anniversaire. Hrsg. von Béla Gunda. Bp. 1943. Ung. Ethnogr. Gesellschaft. III. 396 p.
Archivum Europae Centro-Orientalis
, Hrsg. Emerich Lukinich. Bp. 1943–44. Bd. IX–X. 514–520. [németül]
   
1945
Tanulmány, cikk
Adatok a makádi néphithez. II. Varázslás, jóslás, gyógyítás.
Ethnographia,
1945. LVI. évf. 1–4 sz. 60–65.
[Megjelent: 1946.; előzménye: Ethnographia, 1944.]
   
1946
Tanulmány, cikk
A magyarság néprajzi kapcsolatai a Szovjetunióban élő népekkel. In A Szovjetunió. I. Szerk. Bolgár Elek. Bp. Athenaeum, 1946. 453–567.
   
1947
Tanulmány, cikk
Keleti elemek a magyar néphitben. Antiquitas Hungarica, 1947. I. évf. 1. sz. 81–83.
Ismertetés
Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve.
Ethnographia
, 1947. LVIII. évf. 3–4. sz. 293–306.
Pásztorművészet.
Válasz
, 1947. VII. évf. 2. sz. 193–194.
Néprajz a nagyközönségnek. (Szűcs Sándor: Pusztai krónika; Balassa Iván: Néprajzi tankönyv.)
Válasz
, 1947. VII. évf. 7. sz. 73–77.
Molnár István: Magyar tánchagyományok.
Válasz, 1947. VII. évf. 8. sz. 176.
Lugossy Emma–Gönyey Sándor: Magyar népi táncok. – Süss föl nap.
Válasz
, 1947. VII. évf. 12. sz. 569.
   
1948
Tanulmány, cikk
Mimos-elemek a magyar betlehemes játékban.
Antiquitas Hungarica
, 1948. II. évf. 1-2. sz. 177–184. [Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984. 47–59.]
A román népzene.
Sorsunk,
1948. VIII. évf. 1. sz. 57–60.
Zene és közösség.
Válasz
, 1948. VIII. évf. 4. sz. 336–343.
[Ua. in: Keleti hagyomány 1. 1984. 429–443.]
Magyar remekművek. A 25 éves Psalmus Hungaricus. [Benne K.Z. alkotói jellemzése.]
Válasz, 1948. VIII. évf. 10-11. sz. 887–888.
Ismertetés
Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve. Bp. Magyar Kórus, 1947.
Válasz
, 1948. VIII. évf. 1. sz. 81–82.
Marót Károly: Homeros. Bp. Egyetemi Nyomda, 1948.
Ethnographia,
1948. LIX. évf. 1–4. sz. 190–193.
Vörösmarty Mihály: A holdvilágos éj és más elbeszélések. Kiadta és a bevezető tanulmányt írta: Turóczi-Trostler József.
Válasz
, 1948. VIII. évf. 5-6. sz. 485–486.
   
1949
Tanulmány, cikk
Les récentes recherches du folklore musical hongrois. [A címlapon "Les recherches récentes...."]
Miroir des Lettres Hongroises, 1949. 6. sz. 29–32.
A magyar népzenekutatás.
In A magyar népkutatás kézikönyve. Bp., Néptudományi Intézet, 1949. 19 p. Klny.