Vargyas Lajos honlapja elé

vargyas lajos portré

Jelen honlap célja, hogy a magyar néprajztudomány, folklorisztika, népzenekutatás és más rokon tudományok kiemelkedő egyéniségének, Vargyas Lajosnak (1914–2007) a munkásságát könnyen hozzáférhetővé tegye a nyilvánosság számára. Vargyas szerteágazó életművének döntő része még a digitális korszak előtt íródott; mára nehezen hozzáférhető, ami kívánatossá és időszerűvé teszi, hogy éljünk a digitális forradalom és a világháló nyújtotta lehetőségekkel.

Terveink szerint a honlapot – melyet az MTA Bölcsészettudományi Központ Néprajztudományi és Zenetudományi Intézetei működtetnek – folyamatosan töltjük fel. Először a nyomtatásban napvilágot látott művekkel, majd – ahogy halad előre a hagyaték feldolgozása – kéziratban maradt írásaival, hivatalos és magánlevelezésével, illetve családi dokumentumokkal, fényképekkel. Mivel nyomtatásban megjelent művei közül legnehezebben a különféle szakfolyóiratokban szétszórtan megjelent cikkei, tanulmányai érhetők el, az adatbázis feltöltését ezekkel kezdjük, kronológiai sorrendben haladva, a kezdetektől máig.

A hatalmas anyag áttekintését a rendelkezésünkre álló legpontosabb (de még nem véglegesen lezárt) bibliográfia közrebocsátásával kívánjuk elősegíteni. A Szalay Olga által összeállított jegyzék javított, kiegészített változata annak a bibliográfiának, amely eredetileg a Vargyas Lajos 90. születésnapjára megjelent ünneplő kötetben látott napvilágot (Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. 1–3. kötet. Szerkesztette Andrásfalvy Bertalan, Domokos Mária, Nagy Ilona. A szerkesztők munkatársa Landgraf Ildikó és Mikos Éva. Budapest, L’Harmattan, 2004). Ezúton is kérjük, hogy ha bármiféle pontatlanságot, javítanivalót találnak benne, jelezzék a párbeszédpanelben, vagy Szalay Olga (szalay.olga@gmail.com), illetve Vargyas Gábor (mpaqtoan@gmail.com) e-mail címén.

A „Vargyas Lajos Archívum” honlapot abban a reményben indítjuk útnak, hogy bizonyítani fogja: önéletrajzi írásának keserű címével ellentétben Vargyas Lajos igenis „Kerítésen belül” volt és van a magyar néprajztudományban.